TEL 0858-27-01120858-27-0112

お問い合わせお問い合わせ

丘の上のパティオ

丘の上のパティオ

丘の上のパティオ

丘の上のパティオ

丘の上のパティオ

丘の上のパティオ

丘の上のパティオ

丘の上のパティオ

丘の上のパティオ

丘の上のパティオ

丘の上のパティオ

丘の上のパティオ

丘の上のパティオ

丘の上のパティオ

丘の上のパティオ

丘の上のパティオ

丘の上のパティオ

丘の上のパティオ

丘の上のパティオ

丘の上のパティオ

丘の上のパティオ

丘の上のパティオ

丘の上のパティオ

アトリエ建築家:小川真一郎
 
C値:0.15(c㎡/㎡)
 
UA値:0.43(W/㎡K)